Luis är specialist inom Endodonti med grundexamen leg. tandläkare år 1998 och specialistexamen från Karolinska Institutet 2016. Luis har genomgått en del av sin specialistutbildning på University of Connecticut. Luis har en bred klinisk erfarenhet inom klinisk endodonti och deltar kontinuerligt i internationella kongresser inom endodonti.

Luis har också en djup forskningsbakgrund inom endodontisk mikrobiologi med fokus på biofilmer, bakteriers fysiologi och deras specifika stressreaktioner och hur dessa påverkar rotbehandlingar. Han var ämnesföreträdare i endodonti på Karolinska Institutet och håller kontinuerligt med föreläsningar för allmäntandläkare och blivande specialister inom endodonti.

På vår blogg kan du läsa mer om några föreläsningar och Luis publikationer.

Välkommen med din remiss till Luis!

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig!