Alltid i trygga händer

Professionell och personlig vård

Behandlingar

Ortograd rotbehandling

Vi använder den senaste teknologin och evidensbaserad kunskap för att nå optimala behandlingsresultat på konventionell rotbehandling och revisionsrotbehandling, exempelvis mikroskop och reciprokerande filsystem.

Mikroskop är ett standardhjälpmedel inom den endodontiska specialisttandvården. Med hjälp av mikroskopen ser man bla. rotsprickor, perforationer och kan följa rotkanalen hela vägen till apex vilket underlättar desinfektionstekniken.

Vanligtvis gör vi klart ortograd rotbehandlingarna i en sittning. Vid revisionsrotbehandlingar får patienten komma tillbaka vid ett eller flera tillfällen. Vi använder reciprokerande filsystem med engångsfilar för att minimera risker för instrumentfraktur och kontaminering.

Endodontists: the Superheroes of Saving Teeth

Learn how endodontists’ advanced training, specialized techniques and superior technologies make them the best choice for root canal treatment to save your natural teeth. Video produced by Dr. Kevin Kuo, endodontic resident at the Harvard School of Dental Medicine. (video: American Association of Endodontists)

Frågor och svar